PRODUCT CERTIFICERING VLG. DOP

Product Prestatie Verklaring (DoP)

In plaats van testrapporten verloopt product certificering van bouwproducten met CE markering via een Product Prestatie Verklaring, ofwel DoP (Declaration of Performance).

Firetect® producten zijn gecertificeerd én geclassificeerd conform EAD, vooralsnog op vrijwillige basis tot de EN norm voor dit type bouwproducten een hEN (geharmoniseerde norm) is.

Firetect is EN getest en voldoet volledig aan Bouwbesluit en Europese bouwregelving.

100% BEPROEFD

  • brandweerstand oa vlg.
    - EN 1366-3 + 1366-4 + 1366-2
    - EN 1634-3 (rookdichtheid)
    - EN 13381-4 (staalbekleding)
  • geclassificeerd vlg. EN 13501-1+2
  • CE-markering vlg. EAD

DENK IN BOUWDELEN; GEBRUIK EEN BRANDWEREND SYSTEEM!

Firetect is een brandwerend SYSTEEM, is als zodanig getest en gecertificeerd en heeft een zeer uitgebreid toepassingsgebied. Dit compacte pakket bouwproducten biedt praktische en vooral AANTOONBARE brandwerende oplossingen voor vrijwel elk bouwdeel.
ONLINE = ACTUEEL

Op basis van praktijksituaties voert KLF regelmatig nieuwe brandtesten uit.

Het toepassingsgebied van Firetect® producten is bijzonder uitgebreid en wordt steeds afgestemd op verbeterde product prestaties en montagetijden!
Alle algemene informatie is direct te downloaden.

De praktijk is vaak net iets anders! Neem contact met ons op voor principe details voor uw specifieke toepassing.

DOWNLOADS
TOEPASSINGSGEBIED = BEPALEND

Veel materialen en producten worden geleverd met een keur aan kwaliteitsverklaringen, attesten of certificaten. Voorbeelden daarvan zijn het KOMO-certificaat of een CE-markering. Hoewel er in dit soort verklaringen soms ook passages over brandeigenschappen zijn opgenomen, kan een dergelijk certificaat NIET ZONDER MEER als bewijs worden gebruikt om aan te tonen dat een bouwmateriaal aan de voorgeschreven brand- of rookklasse voldoet. In de praktijk worden vaak productcertificaten aangetroffen met andere technische informatie over de brandveiligheidkwalificaties van het product dan wordt geëist.

Naast Nederlandse productcertificaten zijn er ook Europese CE-certificaten. Een CE-markering geeft aan dat het product aan bepaalde Europese richtlijnen voldoet en aan de hand van deze richtlijnen is getest. De CE-markering op een bepaald bouwproduct geeft informatie over de prestatie van het product op de essentiële kenmerken (eigenschappen) voor de TOEPASSING van het product.

De CE-markering heeft als doel de afnemer van het product, zoals aannemers, architecten en constructeurs, te informeren over deze eigenschappen. Aan de hand van deze informatie kan de gebruiker beoordelen of het product al dan niet geschikt is voor de TOEPASSING die hij voor ogen heeft en of het bouwwerk met dat product kan voldoen aan de geldende bouwtechnische eisen. De toezichthouder kan er in beginsel en zonder verdere controle op vertrouwen dat de prestaties zoals aangegeven in de CE-markering ook juist zijn.

bron: DGMR

 

CE database bouwproducten

Goedgekeurde Europese CE-certificaten
zoals Firetect brandwerende bouwproducten
zijn opgenomen in de EOTA database

TOP