FIRETECT DISCLAIMER

DISCLAIMER

© KLF Building Products. Niets van de verstrekte (product)informatie mag worden gebruikt voor publicatie zonder uitdrukkelijke toestemming van KLF. Firetect® is een geregistreerd merk van KLF. Gezien de complexiteit van wetgeving, normen en testresultaten adviseert KLF om in alle (afwijkende) gevallen een op uw specifieke praktijksituatie afgestemde beoordeling te laten maken. Er kunnen dan ook geen rechten aan de verstrekte info of testresultaten worden ontleend.

Firetect® wordt voortdurend doorontwikkeld. KLF behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, productspecificaties aan te passen of te wijzigen. Afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie; verstrekte info is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gezien KLF noch invloed heeft op installatiemethoden noch op werkomstandigheden, kan geen enkele garantie worden gegeven inzake daadwerkelijke productprestaties; noch zal geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor enig verlies, schade of letsel, voortvloeiende uit toepassing van de verstrekte info.

TOP